Home / Quan hệ cổ đông (page 8)

Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn thông báo v/v mua bán, chuyển nhượng cổ phần của Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 07/10/2016, Ông Nguyễn Thanh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện giao dịch mua lại 10.515 cổ phần của cổ đông công ty. Trân trọng!                                                                                                                                                    Tổ website Công ty

Xem thêm »

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn thông báo v/v mua bán, chuyển nhượng cổ phần của Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 14/9/2016, Ông Nguyễn Thanh Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện giao dịch mua lại 11.671 cổ phần của cổ đông công ty. Trân trọng!                                                                                                                                                    Tổ website Công ty

Xem thêm »

Chưa phân loại