Home / KHÁCH SẠN 44 – 46 PHAN BỘI CHÂU

Chưa phân loại

KHÁCH SẠN 44 – 46 PHAN BỘI CHÂU

Địa chỉ: 44 – 46 – 48 Phan Bội Châu, P.Bến Thành, TP.HCM.

Qui mô: 8 tầng – 1 tầng hầm.

Diện tích đất: 197 m2

Tổng diện tích xây dựng:   1579 m2