Home / Tin tức đoàn thể / Tin Công đoàn

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

         Sáng ngày 18/05/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Ông  Hồ Phước Hải, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Bá Toàn, Chủ tịch công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội ...

Xem thêm »

Chưa phân loại