Home / Hệ thống các chi nhánh / Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ Đại Quang Minh

Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ Đại Quang Minh

Địa chỉ       : 31 – 33 – 35 Châu Văn Liêm, P.14, Q.5, TP. Hồ Chí Minh

và số 6 Tống Duy Tân, P.14, Q.5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3855 4103

Fax            : (08-4) 3855 1902

Website     : http://satraseco.com.vn/

CHUYÊN KINH DOANH NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH MAY

chinhanh-4