Home / Giới thiệu satraseco / Sứ mệnh tầm nhìn

Sứ mệnh tầm nhìn

I/MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

SATRASECO không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, kinh doanh thương mại, đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, tăng lợi nhuận, tích lũy tái đầu tư phát triển Công ty vững mạnh. Bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, cải thiện điều kiện môi trường làm việc và nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động trong Công ty.

II/SLOGAN: “Hợp tác tin cậy, chia sẻ thành công”

III/SỨ MỆNH – TẦM NHÌN:SATRASECO phấn đấu trở thành một Công ty mạnh, uy tín trong lĩnh vực khai thác dịch vụ, trọng tâm là bất động sản và phát triển kinh doanh thương mại”

IV/NĂNG LỰC CỐT LÕI CỦA SATRASECO:

UY TÍN:  là yếu tố hàng đầu để phát triển ổn định và tăng trưởng.

CHẤT LƯỢNG: luôn mang đến cho đối tác, khách hàng và người lao động chất lượng hàng hóa – dịch vụ tốt nhất.

HỢP TÁC LIÊN KẾT: Bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG: Trách nhiệm cùng cộng đồng thực hiện vả bảo vệ môi trường.