Home / Danh mục Khác / Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ VI (2023-2028)

Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ VI (2023-2028)

Sáng ngày 12/4/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 trong không khí hết sức trang trọng.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Lê Anh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Phạm Thế Hanh – Tổng Giám đốc Công ty tham dự Đại Hội. Ngoài ra còn có đồng chí Nguyễn Đức Trường – Đại diện Ban Thường vụ Công Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV về dự hội nghị cùng với 15 công đoàn viên trong Công ty.

Đ/c Nguyễn Đức Trường – Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn TCT TM Sài Gòn TNHH MTV  phát biểu ý kiến đóng góp cho Đại hội.

Khai mạc Đại hội, với tư cách là Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2017-2023, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến trình bày các báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ, trong đó có nêu bật các nội dung chính sau:

     1. Tổng kết các công việc thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, chỉ ra những ưu khuyết điểm từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

     2. Đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023-2028, trọng tâm là phải đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn để tổ chức Công đoàn luôn là người bạn đồng hành với người lao động, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Công ty ngày càng vững mạnh.

3. Bầu BCH Công đoàn, bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên đúng cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Sau 03 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã thành công tốt đẹp. Chúng ta tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, phong trào hoạt động Công Đoàn ngày càng đổi mới và hiệu quả, đặt nền tảng vững chắc làm bước đi trong công tác lãnh đạo của Công đoàn trong những năm tiếp theo.