Home / Công bố thông tin / Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Thông báo 212-TB-SATRASECO ngày 17-12-2021 (01) Thông báo 212-TB-SATRASECO ngày 17-12-2021 (02)

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng tiền mặt. (Tải xuống)

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản. (Tải xuống)