Home / Công bố thông tin / CV v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020

CV v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020

Quy chế (2)

Quy chế 1 (1)

Đính kèm Sơ yếu lý lịch Lê Anh Nhân(click vào xem)

Đính kèm Sơ yếu lý lịch Ngô Đình Thuận (click vào xem)