Home / Công bố thông tin / HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2016

Sáng ngày 29/01/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Hội nghị do Ông Trần Hữu Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và Ông Ngô Thành Nhơn – Tổng Giám đốc Công ty điều hành cùng với sự tham gia của Ban Lãnh đạo Công ty; Ban chấp hành Đảng bộ; Ban chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực công việc chính của các Phòng chuyên môn; Đơn vị trực thuộc.

Tham dự Hội nghị có Ông Trần Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (TCT), Ông Văn Ngọc Nghĩa – Chủ nhiệm UBKT Đáng Ủy TCT, Ông Nguyễn Văn Đức – Chủ nhiệm UBKT Công đoàn TCT.

Tại Hội nghị, Ông Ngô Thành Nhơn – Tổng Giám đốc Công ty đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2015 như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 106 tỷ, tương đương tỷ lệ 111,58% so với kế hoạch năm 2015.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ, tương đương tỷ lệ 109,76% so với kế hoạch năm 2015.
  • Thuế và các phải nộp ngân sách nhà nước thực hiện đầy đủ.
  • Đời sống vật chất tinh thần của Người lao động được nâng cao; các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia.

Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực không ngừng và đoàn kết của tập thể Người lao động Công ty cùng với sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

IMG_6624

Ông Ngô Thành Nhơn – Tổng Giám đốc Công ty tổng kết các kết quả đạt được trong năm 2015

Hội nghị cũng đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

 

Các chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch    năm 2015 Ước TH

năm 2015

Kế hoạch    năm 2016 % KH2016 so ước TH 2015
I. Tổng doanh thu Tr.đ 95.000 106.000 90.000 84,90
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 8.200 9.000 9.600 106,67
III. Thuế & các khoản phải nộp ngân sách NN Tr.đ 9.000 10.300  10.500 101,94

 

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Thành Nam-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá cao những thành quả đạt được của công ty năm 2015 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.Công ty cần nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất kinh doanh, nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực có hiệu quả cao. Việc đào tạo người lao động tại Công ty có định hướng và bám sát theo Kế hoạch đào tạo &Chiến lược phát triển Công ty.Chúc Công ty sang năm 2016 đạt được nhiều thành công rực rỡ hơn.

IMG_6632

Ông Trần Thành Nam phát biểu tại Hội nghị

 IMG_6638

Ông Trần Hữu Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQTCông ty phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý của Lãnh đạo Tổng công ty.
Phần cuối Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc, góp phần tạo nên những thành quả sản xuất kinh doanh năm 2015.

IMG_6655

 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Xuân, mừng Đảng, Ban Tổng Giám đốc phát động toàn thể Cán bộ – Công nhân viên Công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết vượt khó, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Hội nghị Tổng kết năm 2015 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã thành công tốt đẹp.