Home / Giới thiệu satraseco / Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

1/ Lịch sử hình thành:

 Tiền thân của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN:

  • Công Ty Vải Sợi May Mặc Thành Phố được thành lập vào ngày 16/03/1976 trực thuộc Sở Thương Nghiệp.
  • Ngày 29/9/1992 UBND TP.HCM đã ra quyết định thành lập Doang nghiệp Nhà nước là Công Ty Vải Sợi May Mặc trực thuộc UBND TP.HCM.
  • Ngày 17/11/1995 UBND TP.HCM đã ra quyết định sáp nhập Công Ty Thương Mại Gia Định vào Công Ty Vải Sợi May Mặc và đổi tên thành Công Ty Vải Sợi May Mặc Và Thương Mại Gia Định.
  • Năm 2001 được UBND TP.HCM chấp thuận và đổi tên thành Công Ty Vải Sợi May Thời Trang Sài Gòn.

  Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn được chuyển thể từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Vải sợi may Thời trang Sài Gòn thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 5762/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của UBND TP. HCM, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

2/ Phát triển SATRASECO:

Từ khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần cho đến nay Công ty không ngừng đổi mới và phát triển trong lịnh vực Thương mại – Dịch vụ – Đầu tư và khai thác bất động sản. Tốc độ phát triển doanh thu và lợi nhuận hàng năm của Công ty tăng từ 5% đến 10% trở lên.

Tốc độ phát triển Doanh thu, Lợi nhuận trước thuế của Công ty qua các năm

image004

Tổng giá trị tài sản và giá trị Bất động sản Công ty  qua các năm không ngừng tăng

image006

Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu Công ty tăng qua các năm

image008