Home / Tin tức / Tin Satraceco / Thông báo nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 01/5 năm 2021

Thông báo nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế lao động 01/5 năm 2021

114-TB-SATRASECO ngày 27-04-202101-00