Home / Tin tức / Tin Satraceco / Thông báo nghỉ lễ, treo cờ tổ quốc Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 05 năm 2017

Thông báo nghỉ lễ, treo cờ tổ quốc Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 05 năm 2017

thông báo nghỉ lễ và treo cờ 30-4 1-5