Home / Công bố thông tin / Thông báo về việc thu hồi và đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Thông báo về việc thu hồi và đổi Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

TB ve viec thu hoi va doi so chung nhan so huu co phan (1) (1) TB ve viec thu hoi va doi so chung nhan so huu co phan (2)

Đính kèm mẫu Giấy yêu cầu thay đổi thông tin cổ đông (Vui lòng click vào đây để tải tài liệu)