Home / Công bố thông tin / Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn thông báo v/v mua bán, chuyển nhượng cổ phần của Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn thông báo v/v mua bán, chuyển nhượng cổ phần của Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 11/11/2016, Ông Phạm Thế Hanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện giao dịch mua lại12.671 cổ phầncủa cổ đông công ty.

Trân trọng!                                             

                                                                                                      Tổ website Công ty