Home / Thương mại / Xuất nhập khẩu – Phân phối

Xuất nhập khẩu – Phân phối

  • Đại lý, đại diện phân phối các hàng công nghệ thực phẩm, sản phẩm mới, nhãn hàng có uy tín trên thị trường.
  • Ủy thác xuất nhập khẩu.