Home / Tin tức đoàn thể / Tin Công đoàn / HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

         Sáng ngày 18/05/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Ông  Hồ Phước Hải, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Bá Toàn, Chủ tịch công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

        Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty thương mại Sài Gòn,Ông Phạm Mạnh Tiến đại diện Ban chỉ đạo Hội nghị Người lao động 2018 về dự và chỉ đạo Hội nghị.

        Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn, Ông Ngô Thành Nhơn Chủ tịch HĐQT dự và chỉ đạo Hội nghị.

        Tham dự Hội nghị gồm có các Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cùng 32 đại biểu đại diện người lao động của Công ty về dự đầy đủ.

HINH

Đại hội nhiệt liệt chào mừng đại biểu tham dự

        Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2017 báo cáo thực hiện Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017.

       Theo đó năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra Tổng doanh thu đạt 129,895 tỷ đồng, bằng 129,9% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 11,901 tỷ đồng, bằng 104,39% kế hoạch Nộp ngân sách đúng, đủ theo quy định; Đời sống vật chất tinh thần của người lao động được nâng cao; Các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia.

          Phương hướng hoạt động năm 2018 được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với Tổng doanh thu thương mại dự kiến năm 2018 là 101,2 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 13 tỷ đồng, tăng 9,23% so với 2017, Cổ tức bằng tiền là 10%. Năm 2018 Công ty đề ra phương hướng và xây dựng các giải pháp khả thi với mục tiêu đưa Công ty phát triển ổn định và bền vững. Điều hành quản lý hiệu quả các hoạt động của Công ty, nhất là kinh doanh dịch vụ; chú trọng tiết kiệm chi phí, tài chính Công ty luôn luôn được đảm bảo, vốn được bảo toàn và phát triển. Tuy nhiên thị trường kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. Ngoài ra việc thi công tuyến Metro gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty tại khu vực Quận 1.

DSC02399

Ông Hồ Phước Hải – Tổng giám đốc trả lời đóng góp ý kiến của người lao động

        Trong phần thảo luận, người lao động có nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi tập trung vào việc đưa ra các giải pháp thiết thực để nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu 2018 và giải quyết công việc 1 cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại và dịch vụ của công ty; phát triển nguồn nhân lực Công ty có năng lực và trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty, đồng thời Lãnh đạo đang hết sức quan tâm trong việc giải quyết chính sách, thu nhập và đời sống của người lao động. Ban Tổng Giám đốc sẽ giao cho Ban PCCC phối hợp với Phòng TCHC cử người xuống kiểm tra lại toàn bộ các Bất động sản của Công ty để có kế hoạch trang bị bổ sung các thiết bị cần thiết bảo đảm vấn đề PCCC.

DSC02390

Ông Phạm Mạnh Tiến phát biểu trong Hội nghị

        Ông Phạm Mạnh Tiến –Phó Chủ tịch Công Đoàn TCT phát biểu đánh giá cao hoạt động năm 2017 của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác. Công ty đạt kết quả cao do sự quan tâm lãnh đạo của  Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự nỗ lực phấn đấu toàn thể CB-NV. Đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các trung tâm và các Bất động sản của Công ty. Nên nghiên cứu tìm kiếm thêm lĩnh vực kinh doanh khác nhằm đa dạng cho sự phát triển của Công ty.

DSC02376

Nội dung bổ sung Thoả ước Lao động tập thể 2016-2019 được kí kết thành công

        Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua bổ sung  Thỏa ước lao động tập thể năm 2016-2019 Công ty. Ông Hồ Phước Hải, Tổng Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động và Ông Nguyễn Bá Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện tập thể người lao động đã ký nội dung sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể năm 2016-2019.

DSC02397

Ông Ngô Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

        Trong công tác sắp tới cần nhanh chóng xác lập giấy chủ quyền các Bất động sản của Công ty. Triển khai đánh giá chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. Hoàn thành hệ thống ISO nhằm định hình rõ văn hóa doanh nghiệp tạo nên giá trị Doanh nghiệp. Nghiên cứu, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới góp phần đưa công ty phát triển ổn định. Rà soát phối hợp với các ban ngành kiểm tra công tác PCCC thường xuyên. Hội đồng quản trị và Ban điều hành mong muốn tập thể CBNV Công ty đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

DSC02383

      Kết thúc, Hội nghị đã bầu ra được thành viên Tổ đối thoại cho nhiệm kỳ mới và Hội nghị cũng đã thông qua Biên bản Hội nghị Người lao động năm 2018. Tổng Giám đốc Công ty phát động toàn thể CB-NV Công ty cùng nhau đoàn kết, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Tổ Website