Home / Tin tức / Đảng - Đoàn thể / HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016

Sáng ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Ông Ngô Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Bá Toàn, Chủ tịch công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty thương mại Sài Gòn,Ông Phạm Mạnh Tiến – Phó chủ tịch Công đoàn về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm có Đồng chí Trần Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty và các đồng chí lãnh đạo Công ty cùng 33 đại biểu đại người lao động của Công ty về dự đầy đủ.

IMG_7694

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015, Quý 1 năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2015 và quý 1 năm 2016; báo cáo thực hiện Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015 và quý 1 năm 2016.

Theo đó năm 2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra Tổng doanh thu đạt 106,14 tỷ đồng, bằng 111,73% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 8,2 tỷ đồng, bằng 110,91% kế hoạch; Nộp ngân sách đúng, đủ theo quy định; Đời sống vật chất tinh thần của người lao động được nâng cao; Các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia.

IMG_7708

Ông Trần Văn Ngữ – Phó Tổng Giám đốc báo cáo Hội nghị hoạt động SXKD năm 2015

Trong phần thảo luận, người lao động có nhiều ý kiến tập trung chủ yếu về vấn đề xuất nghiên cứu phát triển mảng kinh doanh xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu kinh doanh thương mại và dịch vụ của công ty; phát triển nguồn nhân lực công ty có năng lực và trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty;tình hình thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động.

IMG_7738

IMG_7730

Đại diện các đơn vị đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động SXKD năm 2016

 IMG_7710

Ông Nguyễn Bá Toàn,Chủ tịch Công đoàn Công ty trả lời các kiến nghị của người lao động.

 Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua Thỏa ước lao động tập thể năm 2016-2019, Nội quy lao động Công ty. Ông Ngô Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động và Ông Nguyễn Bá Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện tập thể người lao động đã ký nội dung Thoả ước lao động tập thể năm 2016-2019.

IMG_7765

Ông Ngô Thành Nhơn, Tổng Giám Đốc và Ông Nguyễn Bá Toàn, Chủ tịch Công đoàn ký nội dung Thỏa ước lao động tập thể năm 2016-2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phạm Mạnh Tiến, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gònbiểu dương thành tích đóng góp của tập thể CB-CNV Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đối với Tổng công ty thương mại Sài Gòn nói chung và công ty nói riêng. Lãnh đạo TCT đánh giá cao về các mặt hoạt động tại Công ty như sau: Thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể năm 2015, công khai được các quỹ liên quan đến người lao động, thu nhập và đời sống người lao động ngày càng được cải thiện. Công ty thực hiện tốt việc tổ chức Đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động.Các điều khoản trong thỏa ước LĐTT 2016-2019 có lợi cho người lao động so với Bộ luật lao động quy định.Công ty nên tiếp tục duy trì và phát huy.

IMG_7780

Ông Phạm Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị, đã bầu thành viên đối thoại đại diện người lao động năm 2016.

IMG_7777

Thành viên đối thoại ra mắt tại Hội nghị

Kết thúc, Hội nghị đã thông qua Biên bản Hội nghị Người lao động năm 2016.Tổng Giám đốc Công ty phát động toàn thể CB-NV Công ty cùng nhau đoàn kết, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.