Home / Thông báo mời chào giá cạnh tranh công trình sửa chữa, nâng cấp nhà 36 Lưu Văn Lang, P. BT, Q1

Chưa phân loại

Thông báo mời chào giá cạnh tranh công trình sửa chữa, nâng cấp nhà 36 Lưu Văn Lang, P. BT, Q1

Thu moi chao gia 36 LVL8