Home / Dành Cho Đối Tác / Mời Thầu

Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Tên gói thầu: Sửa chữa kho 229B Tùng Thiện Vương (Kho B); Thời gian thực hiện: Quý IV/2018; Nguồn vốn: Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu; Thời gian bắt đầu ...

Xem thêm »