Home / Dành Cho Đối Tác / Thông báo mời thầu thi công “Hệ thống điện chiếu sáng” tại Trung tâm TM DV Đại Quang Minh

Thông báo mời thầu thi công “Hệ thống điện chiếu sáng” tại Trung tâm TM DV Đại Quang Minh

thu-moi-chao-gia-canh-tranh-2016