Home / Thông báo mời thầu thi công “Hệ thống điện chiếu sáng” tại Trung tâm TM DV Đại Quang Minh

Chưa phân loại

Thông báo mời thầu thi công “Hệ thống điện chiếu sáng” tại Trung tâm TM DV Đại Quang Minh

thu-moi-chao-gia-canh-tranh-2016