Home / Công bố thông tin / Thông báo v/v Quý cổ đông đăng ký nhận tiền cổ tức bằng chuyển khoản

Thông báo v/v Quý cổ đông đăng ký nhận tiền cổ tức bằng chuyển khoản

THÔNG BÁO
V/v Quý cổ đông đăng ký nhận tiền cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn

       Nhằm tạo điều kiện đối với Quý cổ đông, ngoài việc chi trả cổ tức bằng hình thức tiền mặt, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn thực hiện việc chi trả cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản theo yêu cầu của Quý cổ đông.
       Quý cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức chuyển khoản qua ngân hàng, vui lòng đăng ký theo Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu đính kèm) và gửi kèm giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) đã sao y công chứng gửi về công ty theo địa chỉ: Phòng Kế toán Tài chính Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn, 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM (lầu 6).
        Lưu ý: Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức. Phí chuyển khoản (nếu có) do cổ đông chịu và sẽ được trừ trực tiếp trên số tiền cổ tức được hưởng của cổ đông.
        Trân trọng thông báo!

Mẫu đính kèm .