Home / Tin tức / Đảng - Đoàn thể / HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015 CÔNG TY

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015 CÔNG TY

Sáng ngày 03/6/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2015. Ông Ngô Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Công ty và Bà Ngô Thị Thu Hà, Chủ tịch công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty thương mại Sài Gòn, Ông Phạm Mạnh Tiến, Phó chủ tịch Công đoàn về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Trần Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty và các lãnh đạo Công ty cùng 37 đại biểu người lao động của Công ty về dự đầy đủ.

Trong Hội nghị, Ông Ngô Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Công ty thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, Quý 1 năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong năm 2014, nền kinh tế gặp nhiều nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nổ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã phấn đấu và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã đề ra: Tổng doanh thu đạt 115,581 tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 8,305 tỷ đồng, bằng 96,57% kế hoạch; Nộp ngân sách đúng, đủ theo quy định; Thu nhập bình quân 9,240 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,8% kế hoạch.

Ông Ngô Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014, Quý 1 năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Bà Ngô Thị Thu Hà, Chủ tịch công đoàn Công ty đã báo cáo các giải pháp từ người lao động trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, kết quả tổ chức Hội nghị người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty, kiến nghị từ phía người lao động, việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, và nội dung sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể năm 2013-2016.

Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung đã thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Người sử dụng lao động cho hoạt động Công đoàn công ty và phát huy cao nhất quyền và lợi ích của người lao động theo Quy chế thực hiện dân chủ của Công ty, đồng thời bổ sung một số thỏa thuận khác ưu tiên cho người lao động như về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ nghỉ phép thăm tứ thân phụ mẫu và chế độ phúc lợi tập thể, giải quyết hài hòa quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Trong phần thảo luận, người lao động có nhiều ý kiến tập trung chủ yếu về vấn đề xuất nghiên cứu phát triển mảng kinh doanh xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu kinh doanh thương mại và dịch vụ của công ty;  việc triển khai thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị trực thuộc Công ty.

Ông Phạm Mạnh Tiến, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thương mại Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Phạm Mạnh Tiến, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty thương mại Sài Gòn phát biểu chỉ đạo, biểu dương thành tích đóng góp của tập thể CB-CNV Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đối với Tổng công ty thương mại Sài Gòn nói chung và Công ty nói riêng. Lãnh đạo Tổng công ty đánh giá cao về các mặt hoạt động tại Công ty như trong việc đào tạo, định hướng cho người lao động. Trong năm qua, thu nhập và đời sống của người lao động ngày càng được cải thiện thật đáng biểu dương. Công ty cần duy trì các buổi đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển bền vững.

Tại hội nghị, đã bầu thành viên đối thoại đại diện người lao động năm 2015.

 Thành viên đối thoại ra mắt tại Hội nghị

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua Thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung lần 2 năm 2013-2016. Ông Ngô Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Công ty đại diện người sử dụng lao động và Bà Ngô Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện tập thể người lao động đã ký nội dung sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể lần 2 năm 2013-2016.

Phần cuối Hội nghị, Ông Trần Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty tặng Quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc của UBND TP.HCM và các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2014.

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2014

Hội nghị đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2015.

Hội nghị Người lao động năm 2015 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã thành công tốt đẹp.