Home / Tin tức / Đảng – Đoàn thể

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016

Sáng ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Ông Ngô Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Bá Toàn, Chủ tịch công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị. Thay mặt lãnh ...

Xem thêm »