Home / Công bố thông tin / Thông báo mời chào giá cạnh tranh công trình sửa chữa, nâng cấp nhà 30-36 Phan Bội Châu, P. BT, Q1

Thông báo mời chào giá cạnh tranh công trình sửa chữa, nâng cấp nhà 30-36 Phan Bội Châu, P. BT, Q1

Thư mời chào giá