Home / Danh mục Khác

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Sáng ngày 15/07/2020, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó mục ...

Read More »

Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Tên gói thầu: Sửa chữa kho 229B Tùng Thiện Vương (Kho B); Thời gian thực hiện: Quý IV/2018; Nguồn vốn: Vốn đầu tư của chủ sở hữu; Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu; Thời gian bắt đầu ...

Read More »

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống điện khu vực quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh

  Lĩnh vực   Xây lắp  Gói thầu Hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh  Phân loại Hoạt động chi thường xuyên  Tên dự toán mua sắm Hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh ...

Read More »