Home / Danh mục Khác
QĐ 13 LỰA CHỌN NHÀ THẦU(CÓ DẤU GIÁP LAI) 01

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống điện khu vực quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh

  Lĩnh vực   Xây lắp  Gói thầu Hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh  Phân loại Hoạt động chi thường xuyên  Tên dự toán mua sắm Hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh ...

Read More »
DSC01171

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2017

        Sáng ngày 25/05/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Ông Ngô Thành Nhơn – Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Bá Toàn – Chủ tịch công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị. ...

Read More »