Home / Công bố thông tin / Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Thông báo mời chào giá cạnh tranh

Thông báo mời chào giá cạnh tranh:

  1. Tên gói thầu: Sửa chữa kho 229B Tùng Thiện Vương (Kho B);
  2. Thời gian thực hiện: Quý IV/2018;
  3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư của chủ sở hữu;
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; Loại hợp đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng:
STT Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Chào hàng cạnh tranh rút gọn 1 giai đoạn
1 túi hồ sơ
Ngày 09/11/2018 Trọn gói 30 ngày