Home / Báo cáo thường niên / Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản. (Tải xuống)

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. (Tải xuống)