Home / Danh mục Khác / Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn

             Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn

            Ngày 15/9/2017, Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã ra Nghị Quyết số 195/NQ-HĐQT và Quyết định số 196/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Ngô Thanh Long – Phó Giám đốc Kế toán Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn thay Bà Vũ Thị Kim Ngân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 15/9/2017.
            Trân trọng thông báo đến quý Cổ đông!