Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền đợt 3 (đợt cuối) năm 2021

Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền đợt 3 (đợt cuối) năm 2021

Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản. (Tải xuống)

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. (Tải xuống)