Home / Đầu tư

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống điện khu vực quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh

  Lĩnh vực   Xây lắp  Gói thầu Hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh  Phân loại Hoạt động chi thường xuyên  Tên dự toán mua sắm Hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh ...

Xem thêm »

Đầu tư dự án

  ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC CÁC BẤT ĐỘNG SẢN: Với sự lãnh đạo và điều hành sáng suốt của Ban Tổng Giám đốc Công ty qua các thời kỳ, cùng với sự nổ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ – công nhân viên Công ty Satraseco ...

Xem thêm »