Home / Dành Cho Đối Tác / Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống điện khu vực quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống điện khu vực quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh

 

Lĩnh vực   Xây lắp
 Gói thầu Hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh
 Nguồn vốn Chủ sở hữu
 Bên mời thầu Z053649 – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN
 Số hiệu KHLCNT 20180567053
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSYC từ 30/05/2018 – 14:00 Đến ngày  06/06/2018 – 14:30
 Địa điểm Lầu 6 số141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 Giá bán 1.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 06/06/2018 – 15:00
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
 Số tiền bảo đảm dự thầu 19.000.000 VND (Mười chín triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 50 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Cải tạo hệ thống điện khu vực các quầy sạp tại Trung tâm TMDV Đại Quang Minh

QĐ 13 LỰA CHỌN NHÀ THẦU(CÓ DẤU GIÁP LAI) 01 QĐ 13 LỰA CHỌN NHÀ THẦU(CÓ DẤU GIÁP LAI) 02