Home / Tin tức / Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Sáng ngày 03/8/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc và Phó Giám đốc các phòng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, diễn biến kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều phức tạp, thị trường cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh tiếp tục còn khó khăn, giá thuê văn phòng tiếp tục giảm do cung lớn hơn cầu, thêm vào đó là kinh doanh thương mại vẫn còn nhiều rủi ro, thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt. Với sự nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ – nhân viên Công ty đoàn kết, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 đã đề ra như sau:

 

Các chỉ tiêu

Đvt

TH 6 tháng đầu năm 2014

Kế hoạch    năm 2015

TH

6 tháng đầu năm 2015

% so KH

năm 2015

% so cùng kỳ năm 2014

I. Tổng doanh thu

Tr.đ

64.141

95.000

55.423

58,34

86,41

1- Doanh thu thương mại

Tr.đ

48.615

60.850

38.970

64,04

80,16

2- Doanh thu dịch vụ

Tr.đ

14.529

31.350

16.207

51,70

111,55

3- Doanh thu tài chính, TN khác

Tr.đ

997

2.800

246

8,79

24,67

II. Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

4.003

8.200

4.326

52,76

108,07

III. Nộp ngân sách NN

Tr.đ

3.510

9.000

4.544

50,49

129,46

 

– Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 đạt 58,34% KH 2015, vượt tiến độ KH 2015 nhưng giảm 13,59% so với cùng kỳ năm 2014, giảm chủ yếu do doanh thu kinh doanh thương mại giảm; doanh thu dịch vụ thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 đạt 51,7% KH 2015 và tăng 11,55% so cùng kỳ.

– Lợi nhuận trước thuế thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 đạt 52,76% KH 2015, vượt tiến độ KH 2015 và tăng 8,07% so cùng kỳ năm 2014.

– Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 đạt 50,49% KH 2015, tăng 29,46% so cùng kỳ năm 2014.

Hội nghị được nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cùng thảo luận, đánh giá thực trạng hoạt động tại đơn vị hiện nay, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015.

 

 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã thông qua phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2015 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

 

Các chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch    năm 2015

TH

6 tháng đầu năm 2015

KH

6 tháng cuối năm 2015

Ước TH

 năm 2015

% ước TH 2015 so KH2015

I. Tổng doanh thu

Tr.đ

95.000

55.423

44.580

100.000

105,26

1- Doanh thu thương mại

Tr.đ

60.850

38.970

28.330

67.300

110,60

2- Doanh thu dịch vụ

Tr.đ

31.350

16.207

16.000

32.200

102,71

3- Doanh thu tài chính,TN khác

Tr.đ

2.800

246

254

500

17,86

II. Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

8.200

4.326

4.124

8.450

103,05

III. Nộp ngân sách NN

Tr.đ

9.000

4.544

4.506

9.050

100,49

Phần cuối Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty phát động toàn bộ Đảng viên, Cán bộ, nhân viên Công ty đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy sáng tạo trong kinh doanh, trong công tác đầu tư, triệt để thực hiện tiết kiệm để góp phần vào việc hoàn thành trước thời gian và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạchnăm 2015.

Ban biên tập Website