Home / Báo cáo thường niên / Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016

Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016

Sáng ngày 17/10/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2016.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc và Phó Giám đốc các phòng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, diễn biến kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều phức tạp, thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục cạnh tranh, bất động sản cho thuê kéo dài mạch giảm giá, kinh doanh dịch vụ còn nhiều khó khăn, chi phí thuê đất tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty năm 2016, thêm vào đó là kinh doanh thương mại vẫn còn nhiều rủi ro, thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt. Với sự nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ – nhân viên Công ty đoàn kết, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016 đã đề ra như sau:

 

Các chỉ tiêu

 

Đvt

 

TH 9T đầu năm 2015

 

Kế hoạch    năm 2016

 

ƯTH 9T đầu năm 2016

 

% so KH năm 2016

 

% so 9T đầu năm 2015

I. Tổng doanh thu Tr.đ 84.845 95.000 81.000 85,26 95,47
1- Doanh thu thương mại Tr.đ 60.589 60.400 54.000 89,40 89,12
2- Doanh thu dịch vụ Tr.đ 23.325 34.000 26.500 77,94 110,74
3- Doanh thu tài chính, khác Tr.đ 325 600 500 83,33 153,85
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 6.391 9.800 7.700 78,57 120,48

– Tổng doanh thu ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2016 đạt 85,26% KH 2016, bằng 95,47% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, doanh thu thương mại thực hiện đạt 89,40% KH 2016, giảm 10,88% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu dịch vụ thực hiện đạt 77,94% KH 2016 và tăng 10,74% so cùng kỳ năm 2015;

– Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2016 đạt 78,57% KH 2016 và tăng 20,48% so cùng kỳ năm 2015; Cổ tức bằng tiền: đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2016 là 8% vốn Điều lệ;

– Nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2016 đạt 76,19% KH 2016;

Hội nghị được nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cùng thảo luận, đánh giá thực trạng hoạt động tại đơn vị hiện nay, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp hoàn thành trước và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2016 đã đề ra.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã thông qua phát động thi đua 90 ngày thi đua hoàn thành về trước thời gian và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 trong 3 tháng cuối năm với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

Các chỉ tiêu

Đvt Kế hoạch    năm 2016 KH 3T

cuối năm 2016

Ước TH

 năm 2016

% ước TH 2016 so KH2016 % ước TH 2016 so TH2015
I. Tổng doanh thu Tr.đ 95.000 22.000 103.000 108,42 97,03
1- Doanh thu thương mại Tr.đ 60.400 12.300 66.300 109,27 91,05
2- Doanh thu dịch vụ Tr.đ 34.000 9.500 36.000 105,88 109,54
3- Doanh thu tài chính, khác Tr.đ 600 200 700 116,67 145,83
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 9.800 2.600 10.300 105,10 125,24
III. Phải nộp ngân sách NN Tr.đ  10.500 2.000 10.000 95,24 116,82

Phần cuối Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty phát động toàn bộ Đảng viên, Nhân viên đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy sáng tạo trong kinh doanh, trong công tác đầu tư, để góp phần vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch naêm 2016 và về trước kế hoạch ít nhất 30 ngày.

Tổ website Công ty.