Home / Báo cáo thường niên / Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017

Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017

          Sáng ngày 26/10/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017.

       Tham dự Hội nghị có Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi Đoàn thanh niên, Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc và CB-NV Công ty.

DSC01869

Hội nghị có sự hiện diện đông đủ của Ban lãnh đạo và CB-NV

         Trong 9 tháng đầu năm 2017, hoạt động SXKD Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tiếp tục phát triển, nhất là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có bước tăng trưởng. Công ty đẩy mạnh từng bước xây dựng phát triển mảng kinh doanh thương mại. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức do tăng trưởng doanh thu kinh doanh dịch vụ (nguồn tạo lợi nhuận chính của Công ty) có tốc độ chậm lại, một phần do chi phí thuê đất, chi phí bảo hiểm (XH, thất nghiệp,..) tăng; giá xăng dầu tăng, chi phí vận tải tăng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Với sự đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của Ban Điều hành Công ty cùng CB-NV Công ty, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu, kế koạch 9 tháng đầu năm 2017 đề ra như sau:

Các chỉ tiêu

ĐVT TH 9T đầu năm 2016 Kế hoạch    năm 2017  TH 9T đầu năm 2017 % so KH năm 2017 % so 9T đầu năm 2016
I. Tổng doanh thu Tr.đ 85.135 100.000 104.179 104,18 122,37
1- Doanh thu thương mại Tr.đ 57.820 61.700 75.730 122,74 130,98
2- Doanh thu dịch vụ Tr.đ 26.554 36.800 27.516 74,77 103,62
3- Doanh thu tài chính khác Tr.đ 761 1.500 933 62,20 122,60
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 8.088 11.400 8.581 75,27 106,10
III. Thuế & các khoản phải nộp ngân sách NN Tr.đ 8.137 12.000 15.558 129,65 191,20

       Tổng doanh thu thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 đạt 104,18% KH, tăng 22,37% so cùng kỳ năm 2016, trong đó kinh doanh thương mại tăng 30,98% và dịch vụ 3,62% so với cùng kỳ năm 2016.

      – Doanh thu thương mại thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 tăng do Công ty duy trì và phát triển tốt kinh doanh Acquy (bán bao tiêu nội địa) nhất là trong Quý III/2017. Bên cạnh đó Công ty cũng nghiên cứu mặt hàng mới và nhập thử nghiệm 2 mặt hàng mới là Pin sạc đa năng và Thùng rác thông minh bán trực tiếp.

       – Lợi nhuận trước thuế thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 đạt 75,27% KH 2017, tăng 6,10% so thực hiện cùng kỳ năm 2016.

       – Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 đạt 129,65% KH 2017, tăng 91,20% so thực hiện cùng kỳ năm 2016.

       – Thu nhập của người lao động được đảm bảo ở mức khá và có thưởng trong dịp Lễ, Tết. Hội nghị được nghe nhiều ý kiến đóng góp chia sẻ tâm huyết, đầy trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cùng thảo luận, đánh giá thực trạng hoạt động tại đơn vị hiện nay, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp hoàn thành trước và vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017 đã đề ra.

        Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn và Ban Lãnh đạo Công ty đã thông qua phát động thi đua hoàn thành 3 tháng cuối năm về trước thời gian và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch    năm 2017  TH 9T đầu năm 2017 KH 3T cuối năm 2017 Ước TH năm 2017 %Ước TH 2017 so KH 2017
I. Tổng doanh thu Tr.đ 100.000 104.179 19.867 124.046 124,05
1- Doanh thu thương mại Tr.đ 61.700 75.730 9.500 85.230 138,14
2- Doanh thu dịch vụ Tr.đ 36.800 27.516 9.800 37.316 101,40
3- Doanh thu tài chính, khác Tr.đ 1.500 933 567 1.500 100,00
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 11.400 8.581 2.919 11.500 100,88
III. Phải nộp ngân sách NN Tr.đ 12.000 15.558 2.642 18.200 151,67

DSC01884
Tổng Giám đốc Công ty phát biểu trước Hội nghị

          Phần cuối Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty phát động toàn bộ Đảng viên, Nhân viên đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy sáng tạo trong kinh doanh, trong công tác đầu tư, để góp phần vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và về trước kế hoạch ít nhất 30 ngày.

                                                                                                                                                                                                 Tổ Website Công ty