Home / Báo cáo thường niên / Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016

Sáng ngày 23/01/2017, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Hội nghị do Ông Ngô Thành Nhơn – Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc Công ty điều hành cùng với sự tham gia của Ban Lãnh đạo Công ty; Ban chấp hành Đảng bộ; Ban chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách các lĩnh vực công việc chính của các Phòng chuyên môn; Đơn vị trực thuộc.

Tham dự Hội nghị có Ông Trương Văn Rón – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Kế hoạch Đầu tư Tài chính Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TM DV Sài Gòn; Ông Văn Ngọc Nghĩa – Chủ nhiệm UBKT Đảng Ủy và Ông Lê Minh Tuấn – Phó Giám đốc Kế hoạch Đầu tư Tài chính Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV.

Tại Hội nghị, Ông Ngô Thành Nhơn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2016 như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 106,65 tỷ, tương đương tỷ lệ 112,26% so với kế hoạch năm 2016.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 tỷ, tương đương tỷ lệ 109,18% so với kế hoạch năm 2016.
  • Thuế và các phải nộp ngân sách nhà nước thực hiện đầy đủ.
  • Đời sống vật chất tinh thần của Người lao động được nâng cao; các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia.

Đạt được kết quả trên là do sự nỗ lực không ngừng và đoàn kết của tập thể Người lao động Công ty cùng với sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

IMG_8908

Ông Ngô Thành Nhơn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tổng kết các kết quả đạt được trong năm 2016

Hội nghị cũng đề ra phương hướng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

 

Các chỉ tiêu

Đvt Kế hoạch năm 2016 Ước TH

năm 2016

Kế hoạch năm 2017 % KH 2017 so ước TH 2016
I. Tổng doanh thu Tr.đ 95.000 106.650 100.000 93,76
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 9.800 10.700 11.400 106,54
III. Thuế & các khoản phải nộp ngân sách NN Tr.đ 10.500 11.564  12.000 103,77

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trương Văn Rón – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Kế hoạch Đầu tư Tài chính Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TM DV Sài Gòn đánh giá cao những thành quả đạt được của Công ty năm 2016. Công ty tiếp tục tập trung nghiên cứu phát triển mảng kinh doanh nội địa và xuất nhập khẩu; nhanh chóng triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu tài sản công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua; quan tâm đến việc tuyển chọn, sắp xếp, cơ cấu nguồn nhân lực có năng lực tốt bổ sung vào các vị trí then chốt của Công ty; đảm bảo công tác An ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy tại các bất động sản Công ty; Chúc toàn thể Cán bộ – Nhân viên Công ty đạt nhiều thành công rực rỡ trong năm 2017.

IMG_8918

Ông Trương Văn Rón – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Kế hoạch Đầu tư Tài chính Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP TM DV Sài Gòn phát biểu tại Hội nghị

IMG_8910

Ông Ngô Thành Nhơn – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý của Lãnh đạo Tổng Công ty.

Phần cuối Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc, góp phần tạo nên những thành quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

IMG_8935

Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, Ban Tổng Giám đốc phát động toàn thể Cán bộ – Nhân viên Công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết vượt khó, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Hội nghị Tổng kết năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã diễn ra thành công tốt đẹp.