Home / Quan hệ cổ đông / Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019

thông báo nghỉ Lễ 30-4 và 01-5 năm 2019 image

(Đính kèm Lịch trực Lễ 30-4 và 1-5-2019)