Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021

Đính kèm:

  1. Giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt; (Tải xuống)
  2. Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản; (Tải xuống)