Home / Quan hệ cổ đông / Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Thông báo về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 88-TB-SATRASECO (02)

  • Mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (tải xuống)
  • Mẫu ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt (tải xuống)